מחירון בעלי מקצוע

מחירון עורכי דין :

התייעצות עם עורך דין - ללא בדיקת מסמכים
טווח מחירים: ₪500 - ₪600
התייעצות עם עורך דין - כולל בדיקת מסמכים
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
חוות דעת משפטית בכתב
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
כתיבת מכתב התראה
טווח מחירים: ₪200 - ₪250
הכנת תצהיר והחתמתו
טווח מחירים: ₪400 - ₪450
בקשה לצו זמני
טווח מחירים: ₪1,800 - ₪1,850
מחיר עבור: בקשה המוגשת לבית משפט השלום
ערעור אזרחי לבית המשפט העליון
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה אך לא פחות מ-7,105 ש"ח.
ישיבה נוספת בעניין ערעור לבית המשפט המחוזי
טווח מחירים: ₪600 - ₪680
מחיר עבור: ישיבה נוספת: כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות
ערעור אזרחי לבית המשפט המחוזי
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-5,354 ש"ח.
תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף
טווח מחירים: ₪5,300 - ₪5,400
מחיר עבור: תביעה המוגשת לבית משפט השלום
בקשות ביניים אחרות
טווח מחירים: ₪600 - ₪650
מחיר עבור: בקשות המוגשות לבית משפט השלום
עתירה לבג"ץ
טווח מחירים: ₪10,100 - ₪10,150
מחיר עבור: כל עניין, למעט בעניין צו שחרור
תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף בבית משפט השלום
טווח מחירים: ₪5,300 - ₪5,400
עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים
טווח מחירים: ₪7,550 - ₪7,650
חוזה שכירות לדירות מגורים
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: מחצית מדמי השכירות לחודש
חלוקה ופיצול במקרקעין
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: הפעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50%
חוזה שכירות לבתי עסק
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: דמי שכירות חודש
רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן
טווח מחירים: ₪4,950 - ₪5,050
רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה
טווח מחירים: ₪1,800 - ₪1,900
מחיר עבור: עורך דין לא טיפל בהשגת צו הירושה. המחיר הינו בעד כל יחידת מקרקעין שנרשמה
תביעה לפינוי או סילוק מנכס בבית משפט השלום
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: אחוז משווי הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
רישום משכנתא
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא. הסכום לא יפחת מ-859 ש"ח
תביעה להחזרת חזקה מנכס בבית משפט השלום
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 2% אחוז מערך הנכס הפנוי. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח. 
העברת משכנתא
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
הפטר או ביטול משכנתא
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בבית משפט השלום
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין. הסכום לא יפחת מ-5,354 ש"ח
רישום הערת אזהרה ע"י עורך הדין שערך את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין
טווח מחירים: ₪600 - ₪650
משפטים פליליים
טווח מחירים: ₪3,150 - ₪3,200
מחיר עבור: בבית המשפט המחוזי
כתב אישום פלילי - גרימת מוות ברשלנות
טווח מחירים: ₪5,300 - ₪5,400
מחיר עבור: בבית משפט השלום
כתב אישום פלילי - חטא
טווח מחירים: ₪1,100 - ₪1,200
מחיר עבור: עבירה שעונשה המירבי הוא שלושה חודשי מאסר ונידונה בבית משפט השלום
כתב אישום פלילי - עוון
טווח מחירים: ₪1,550 - ₪1,600
מחיר עבור: עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר ונידונה בבית משפט השלום
הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר
טווח מחירים: ₪400 - ₪450
שחרור בערבות
טווח מחירים: ₪600 - ₪650
מחיר עבור: בבית משפט השלום
טיעונים לעונש
טווח מחירים: ₪2,650 - ₪2,700
ערעור על פסק דין פלילי
טווח מחירים: ₪1,650 - ₪1,700
מחיר עבור: בבית המשפט המחוזי
ערעור על גזר דין פלילי בלבד
טווח מחירים: ₪1,000 - ₪1,050
מחיר עבור: בבית המשפט המחוזי
ערעור על פסק דין פלילי לבית המשפט העליון
טווח מחירים: ₪7,050 - ₪7,150
בג"ץ: צו לשחרור אדם שמוחזק שלא כדין
טווח מחירים: ₪3,500 - ₪3,600
תביעה לקצבה חודשית - עד 549.48 ש"ח לחודש
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא 15% אחוז מסכום התביעה ולא פחות מ-794 ש"ח. סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)
תביעה לקצבה חודשית - מ-549.48 ש"ח, עד -2233.68 ש"ח לחודש
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא 10% אחוז מסכום התביעה ולא פחות מ-3,963 ש"ח. סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)
תביעה לקצבה חודשית - מ-2233.68 ש"ח, עד 21,950.58 ש"ח לחודש
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא 10% אחוז מסכום התביעה המינימלי לסעיף זה (2,233.68 ש"ח לקצבה חודשית) ועוד 4% מיתרת סכום התביעה. סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)
תביעה לקצבה חודשית - מ-21,950.58 ש"ח לחודש
טווח מחירים: ₪49,300 - ₪49,400
מחיר עבור: תביעה המוגשת בבית משפט השלום. שכר הטרחה המינימלי הוא בהתאם למוסכם בין עורך הדין והלקוח
רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה
טווח מחירים: ₪1,800 - ₪1,900
מחיר עבור: תקנון מצוי
שינוי במסמכי רישום תאגיד
טווח מחירים: ₪900 - ₪950
מחיר עבור: תקנון מצוי
עריכה ורישום שעבוד
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה
עריכה ורישום שעבוד אצל אותו עו"ד שערך את החוזה הראשוני
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: הרישום, תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה
רישום שותפות בתאגיד בלי הסכם שותפות
טווח מחירים: ₪900 - ₪950
פירוק תאגידים מרצון
טווח מחירים: ₪3,500 - ₪3,600
עריכת הסכם שותפות או הסכם התאגדות
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: עריכת חוזה פחות 10% בצירוף שכר טרחה לרישום (1,859 ש"ח)
עריכת בקשה לרישום סימן מסחר, בהעדר התנגדות
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום של סימן מסחר
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
הופעה לפני רשם סימני המסחר במעמד צד אחד
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
מיסים וארנונות לבתים משותפים : ערעור או ערר
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: הסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח
ערעור מס הכנסה - מיסים ארנונות והיטלים
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: נידון בבית המשפט המחוזי ומחושב מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח
ערעור למחוזי בנושא מס הכנסה
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: עניין מיסים ארנונות והיטלים. 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הסכום לא יפחת מ-1,505 ש"ח
מיסים וארנונות לבתים משותפים: ערעור או ערר
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. לא פחות מ-859 ש"ח. המחיר כולל הופעה בפני וועדת ערר
עריכת צוואה
טווח מחירים: ₪1,800 - ₪1,850
עריכת שתי צוואות הדדיות
טווח מחירים: ₪2,600 - ₪2,700
בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בלי התנגדות
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,634 ש"ח. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין
בקשה לצו קיום צוואה או ירושה או מינוי מנהל עיזבון בהתנגדות
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: תוספת 25% לבקשה המוגשת ללא התנגדות. כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה, לפי העניין
משמורת ילדים בלי התנגדות בבית הדין הרבני
טווח מחירים: ₪1,050 - ₪1,100
משמורת ילדים שיש בה התנגדות בבית הדין הרבני
טווח מחירים: ₪2,500 - ₪2,600
בקשה לקביעת גיל בבית משפט לענייני משפחה
טווח מחירים: ₪600 - ₪650
הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר
טווח מחירים: ₪850 - ₪950
ערעור לבית הדין הרבני הגדול
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 50% מהשכר בערכאה הראשונה. הסכום לא יפחת מ-782 ש"ח. 
אישור רווקות בבית הדין הרבני
טווח מחירים: ₪800 - ₪900
הגשת תביעה להוצאה בפועל
טווח מחירים: ₪470 - ₪590
הגשת תביעה להוצאה לפועל
טווח מחירים: ₪590 - ₪710
הגשת תביעה להוצאה לפועל
טווח מחירים: ₪710 - ₪1,060
הגשת תביעה להוצאה לפועל
טווח מחירים: ₪1,060 - ₪5,300
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה עד 26,375 ש"ח
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 15% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-794 ש"ח.
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-26,375 ש"ח עד 107,217 ש"ח
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 10% מסכום התביעה. הסכום לא יפחת מ-3,963 ש"ח. 
תביעות כספיות בבית הדין לעבודה מ-107,217 ש"ח עד 1,053,628 ש"ח
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 10% מתוך 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה.
ערעור לבית הדין הארצי לעבודה
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,105 ש"ח 
תביעת נזיקין עד 161,238 ש"ח
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
תביעת נזיקין מ-161,238 ש"ח עד 403,096 ש"ח
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 12.5% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
תביעת נזיקין מעל 403,096 ש"ח
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: 10% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
שכר טרחה תאונות דרכים
טווח מחירים: ₪0 - ₪0
מחיר עבור: במידה והתיק הסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה יהיה 8% מהפיצוי שהתקבל. במידה והוגשה תביעה לבית המשפט, אך הסתיימה בפשרה, שכר הטרחה יהיה 11% מהפיצוי. במידה והוגשה תביעה ולא הושגה פשרה, שכר טרחת עורך הדין יעמוד על 13%. המחיר קבוע בחוק ואסור לעורך ה